Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014

Ο Κώδιξ της Ελληνικής Γλώσσας !!!

0270392001359481033

Η ελληνική γλώσσα είναι σπουδαία για ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της, που καθορίζει και τον ρόλο της... Πολύ απλά, τα ελληνικά γράμματα δεν είναι σύμβολα που πήραν κάποιο νόημα, τα ελληνικά γράμματα είναι νοήματα που συμβολίστηκαν μέσα σε κάθε γράμμα. Αυτή είναι και η δημιουργική, ζωντανή υπόσταση της ελληνικής γλώσσας! Δείτε, λοιπόν, τι ακριβώς εμπεριέχει και εκφράζει κάθε ένα γράμμα:


Α > Αρχική δύναμις (ΑΛΦΑ = αρχικόν ηλιοφώς)

Β > Ενέργεια πάσης φύσεως (Β-ΗΤΑ = η ενέργεια που φανερώθηκε και στερεώθηκε)

Γ > Τό γαιώδες σωματίδιον (ΓΑΜΑ = η γή – τό γεμά-το)

Δ > Η Δύναμις πού δομεί καί δημιουργεί

Ε > Η εκπορευομένη δύναμις (τού φωτός)

Ζ > Η Ζωή καί η Ζέσις

Η > Η διπλή κάθοδος τής ακτινοβολίας – η φανέρωσις

Θ > Η θέασις – πάν θεώμενον

Ι > Συνεχής κάθοδος τής δυνάμεως (τού φωτός), μικρά ποσότης – αμφίδρομος κίνησις – αφανής

Κ > Τά κάτω

Λ > Γιά τά ουράνια ο φωτισμός ο ηλιακός, γιά τά γήινα τά υγρά

Μ > Η ορατή μας φύσις

Ν > Νούς – Νόμος καί τά Νερά στήν φύσιν

Ξ > Κ+Σ Τό Κάτω σέ έσω χώρον ή ΚΑΣΑ

Ο > Χώρος περιωρισμένος ασχέτως μεγέθους

Π > Τό Πύρ, τό πρώτον στοιχείον – τό άνωθεν – τό πατρικόν

Ρ > Ροή πρωτίστως φωτοενεργειών, υστέρως δέ πάσα άλλη Ροή

Σ > Τό εσωτερικώς θεώμενον

Τ > Η στερέωσις τής Δυνάμεως ή τής θεάσεως

Υ > Μεγάλη συσσώρευσις δυνάμεως (φωτός)

Φ > Τό Φώς

Χ > Τά χοϊκά στοιχεία – η χθών

Ψ > Π+Σ = Τό πύρ σέ έσω χώρον

Ω > Ο πλανήτης – γήινος χώρος
Πηγή: maiandros

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου