Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2013

Οι 6 φιλοσοφικές σχολές της γιόγκα - YOGA DARSHANASΣτα Γιόγκα Σούτρας, ο Patanjali με εξαιρετικά μεθοδικό και συνοπτικό τρόπο αναπτύσσει τη φιλοσοφία και θεωρία της γιόγκα.


Sutra είναι αυτό που διαπερνά, η κλωστή.
Η λέξη υπονοεί ότι πίσω από τις λέξεις υπάρχει μια συνεχής ροή σκέψεως.

Οι διαφορετικές ιδέες συνδέονται μεταξύ τους όπως οι κόμποι στο κομποσκοίνι και αποτελούν μια πλήρη φιλοσοφία, την Γιόγκα Darshana. Drish : βλέπω, συνδέεται με τον Drashta: ο βλέπων. 
Darshana : είναι η διαδικασία, η μέθοδος του βλέπειν. 
Γιόγκα Darshana : η μέθοδος του βλέπειν μέσω της Γιόγκα.

Το να βλέπεις κάτι πέρα από τις αισθήσεις και το νου, με τις αισθήσεις στραμμένες προς τα μέσα, κλειστές στον εξωτερικό κόσμο, και το νου κάτω από απόλυτο έλεγχο.

Στην Ινδία υπάρχουν 6 darshanas, δηλαδή έξι διαφορετικές φιλοσοφικές σχολές
(ή οπτικές γωνίες προσέγγισης ή μέθοδοι απελευθέρωσης)

1.Nyaya: σύστημα λογικής και ορθής σκέψεως το οποίο μέσω της διαλεκτικής δομεί τη σωστή διαδικασία για τη γνώση ενός αντικειμένου

2.Vaisesika:σύστημα αναγνώρισης ενός αντικειμένου μέσω των χαρακτηριστικών ιδιοτήτων που το διαχωρίζουν από τα άλλα

3.Samkya:σύστημα απαρίθμησης όλων των διαφορετικών επιπέδων ενός αντικειμένου, από την επιφάνεια, το πιο χονδροειδές επίπεδο μέχρι την πιο βαθιά του ουσία. Όλα αυτά τα επίπεδα καθώς και η αιώνια (η έξω από το χρόνο) αλήθεια που τα υποστηρίζει μπορούν να κατανοηθούν βιωματικά μέσω της γιόγκα. Έχει ένα δυαδικό χαρακτήρα προσέγγισης ανάμεσα στην ύλη και το πνεύμα.

4.Yoga:ο πρακτικός τρόπος εξάσκησης
α) της εκλέπτυνσης των αισθήσεων
β) του ελέγχου των νοητικών δραστηριοτήτων, μέχρι την πλήρη εξάλειψη των ψυχονοητικών διακυμάνσεων.

5.Karma Mimamsa:επανεξέταση όλου του φάσματος της δράσης για να επαναπροσδιοριστούν ποιες είναι οι πράξεις που συμβάλλουν στη δύναμη της εξέλιξης.
Περιέχει τη μελέτη των Βεδικών γραφών, που αποτελούν κατευθυντήριες γραμμές για τη ζωή.
Επίσης περιέχει βεδικές τελετές. Είναι θεϊστική προσέγγιση.

6.Vedanta:το τελευταίο σύστημα θεωρείται η "ολοκλήρωση 
της γνώσης". 

Veda = γνώση, Anta = τέλος. 

Ολοκληρώνει τη γνώση της Samkya και της Yoga, δείχνοντας ότι τελικά κάθε αντικείμενο δεν είναι παρά η εξωτερική έκφραση της αιώνιας συνείδησης, η οποία είναι η ουσία του.
Είναι σύστημα μη δυαδικό.

Πηγή : shantala.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου