Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2013

Δικαιώματα στις θεραπείες!

Βασικό ανθρώπινο και δημοκρατικό δικαίωμα η 
ελεύθερη επιλογή της θεραπευτικής αγωγής
* Ένα σημαντικό (πάνω από 15%) και συνεχώς αυξανόμενο τμήμα των Ελλήνων πολιτών (φορολογούμενοι και ασφαλισμένοι στα κοινωνικά ασφαλιστικά ταμεία), έχουμε επιλέξει ως μέθοδο πρόληψης των ασθενειών και επανάκτησης της υγείας μας την λεγόμενη "μη συμβατική θεραπευτική". (Ποσοστό 31.3% των Αθηναίων έχει επισκεφθεί μη "συμβατικούς θεραπευτές", πηγή: "Ιατρικό Βήμα" του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου). 

* Σύμφωνα με το άρθρο 47 του νόμου 2071 του 1992 ο ασθενής: "έχει το δικαίωμα να συγκατατεθεί ή να αρνηθεί κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη που πρόκειται να διενεργηθεί σε αυτόν". 


* Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ψήφισμά του για την μη "συμβατική ιατρική", στις 29.5.1997, δέχεται ότι: "είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται στους ασθενείς η ευρύτερη -κατά το δυνατόν- ελευθερία θεραπευτικών επιλογών". 


Παρ' όλα αυτά, όμως, αυτό το 15% των Ελλήνων πολιτών συνεχίζουμε να ζούμε σε καθεστώς αποκλεισμού από κάθε κρατική υγειονομική μέριμνα και φροντίδα (παρότι πληρώνουμε κανονικά τους φόρους μας και τις ασφαλιστικές μας εισφορές): 


* Στα νοσηλευτικά ιδρύματα δεν υπάρχουν λειτουργοί της "εναλλακτικής ιατρικής" ούτε βέβαια άλλοι θεραπευτές (π.χ. οστεοπαθητικοί) ή λειτουργοί συμπληρωματικών θεραπευτικών φροντίδων (θεραπευτικό μασάζ, θεραπευτική γυμναστική κ.λπ.). 


* Οι περισσότεροι "συμβατικοί ιατροί" αρνούνται να συνεργαστούν με "εναλλακτικούς ιατρούς" ή άλλους θεραπευτές ή λειτουργούς συμπληρωματικών θεραπευτικών φροντίδων. 


* Οι ασθενείς, που δεν συμφωνούν ή δεν μπορούν να λάβουν συμβατικά φάρμακα, δέχονται αφόρητες πιέσεις ή αφήνονται -ουσιαστικά- στην τύχη τους. 


* Οι χορτοφάγοι ασθενείς αντιμετωπίζονται με εμπάθεια και σαν "εξωγήινοι". 


* Τα περισσότερα ασφαλιστικά ταμεία δεν αναγνωρίζουν θεραπείες των "εναλλακτικών ιατρών - θεραπευτών", παρότι αυτοί έχουν τίτλο σπουδών και ασκούν νόμιμα το επάγγελμά τους. 


Αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει! Το 15% των Ελλήνων πολιτών δικαιούμαστε την στοιχειώδη μέριμνα της πολιτείας -που στηρίζουμε με τους φόρους τους οποίους καταβάλλουμε- και των ασφαλιστικών ταμείων -που ενισχύουμε με τα ασφάλιστρα τα οποία πληρώνουμε. Είναι ζήτημα υγείας, ζωής αλλά και στοιχειώδους φιλότιμου να γίνει σεβαστό το δικαίωμά μας στην επιλογή της θεραπευτικής αγωγής. 


Ο Σύνδεσμος για το Δικαίωμα στην Επιλογή της Θεραπευτικής Αγωγής καλεί όλους όσους επιλέγουν τις ήπιες - εναλλακτικές - συμπληρωματικές θεραπείες ως κατάλληλες μεθόδους πρόληψης των ασθενειών και επανάκτησης της υγείας τους, να γίνουν μέλη του Συνδέσμου και να ενισχύσουν τις προσπάθειες για την κατοχύρωση του δικαιώματος του 'Ελληνα πολίτη στην επιλογή της θεραπευτικής αγωγής που θα ακολουθήσει. 


Σύνδεσμος για το Δικαίωμα

στην Επιλογή της Θεραπευτικής Αγωγής
Τ.Θ. 20414, 330 52 ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ
τηλ. 22650.42266, κιν. 6948.851958
epilogi@therapeia.gr 

Πηγή : Siouras therapies